Jag känner att jag spelar för mycket, vad kan jag göra?