Hvorfor har jeg blitt bedt om å endre uttaksmetoden?