Jeg vil ta ut min gevinst. Hvorfor blir jeg bedt om å sende inn dokumenter?