Jeg har ikke mulighet til å opprette en ny spillkonto da det står at mine opplysninger allerede er registrert. Hvorfor er det slik?